Singing When Life is Hard (Psa. 137:1-4)

Paano kung dumadaan ka sa “valley of the shadow of death” (Psa. 23:4 ESV), “darkest valley” (CSB) ng buhay mo, paano ka nga naman makakaawit tulad ni David? Paano kung nangingibabaw ang takot? Yung sense of loss dahil namatayan ka o naloko sa negosyo? Paano kung dumadaan ka sa financial difficulties o problema sa relasyong mag-asawa o sa pagrerebelde ng anak mo? Paano kung malalim ang struggle mo sa kasalanan ngayon?

Part 1 – Singing and the Glory of God

We have to spend time to talk about congregational singing. We spend about 25-30 minutes of our worship service in singing. The rest is prayer, Scripture reading, and sermon. But we seldom take time to reflect why we sing and why it matters.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: