The Gospel: Wider (John 4:27-42)

Anuman ang kalagayan mo ngayon, anuman ang problemang kinakaharap mo, anuman ang mga excuses na palagi mong sinasabi, don't delay obedience in bringing this gospel wider into the world. We already have the gospel. That gospel alone is enough for the needs of the world. 

The Gospel: Higher (John 4:19-26)

Dahil lumalalim (deeper) ang pagkilala natin sa awa ng Diyos sa ating mga makasalanan, tumataas (higher) ang pagtingin at pagsamba natin sa kanya. And for many of us, it will take some time para magkaroon tayo ng higher appreciation, adoration and affection for Jesus. Tulad ng babae sa kuwento sa John chapter 4.

The Gospel: Deeper (John 4:1-18)

https://youtu.be/Bx5kK8t1_4I https://audiomack.com/song/derick-parfan/the-gospel-deeper-john-41-18 Ang dahilan kung bakit ikinuwento ko ang nakasulat dito sa John chapter 4 at ipinaulit sa inyo ay para masanay tayo na ikuwento rin ito sa iba. God will open up opportunities for us to share his story. Like Wednesday night, nasa hospital ang father ni Mina, nastroke, di makatayo, di makapagsalita. Nasa... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: