“The Salvation of Your People” (Hab. 3:8-15)

In Jesus we have victory, we have hope, we have assurance. Mula pa sa simula, hanggang ngayon, God declares an all-out war against his enemies to accomplish salvation for us. Di man natin nakikita ang kaaway natin ngayon – especially itong coronavirus ngayon – ang mahalaga ay tingnan natin kung ano ang ginawa na ng Diyos para sa atin through the work of Christ on the cross.