Tithing and Everything (Mal. 3:6-12)

  https://www.facebook.com/treasuringchrist.ph/posts/678055815637974 Bago natin simulan ang sermon series natin sa Malachi (nasa ika-6 na bahagi na tayo ngayon), ano ang unang pumapasok sa isip n'yo kung maririnig n'yo ang Malachi o Malakias? Honestly? Malamang, kung hindi ako nagkakamali, Malakias 3:10 ang madalas n'yong naririnig tungkol dito. Para sa karamihan siguro, ang Malakias ay katumbas ng... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: