“The Salvation of Your People” (Hab. 3:8-15)

In Jesus we have victory, we have hope, we have assurance. Mula pa sa simula, hanggang ngayon, God declares an all-out war against his enemies to accomplish salvation for us. Di man natin nakikita ang kaaway natin ngayon - especially itong coronavirus ngayon - ang mahalaga ay tingnan natin kung ano ang ginawa na ng Diyos para sa atin through the work of Christ on the cross.

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: