Abraham Part 9 – Great Judgment, Great Mercy (Gen. 19)

Tanggalin natin sa mindset natin yung pag-aakala ng ilan na ang Diyos ng Old Testament ay God of wrath, at ang Diyos ng New Testament ay God of love. No, the God of the Old Testament is the same God of the New Testament. Hindi siya nagbabago. He is the God of love and wrath, grace and justice, mercy and righteousness. Makikita natin ‘yan pareho—mercy and judgment— sa kwento ng pagtupok ng Diyos sa Sodom at Gomorrah at sa kamatayan ni Jesus sa krus.

Sermon: “Let the Whole Earth Be Silent” (Hab. 2:15-20)

Itong coronavirus pinatahimik at pinatigil ang buong mundo. Oo, magulo sa mga ospital, pero nanahimik ang buong mundo. Nabawasan ang krimen, nabawasan ang pollution, ang traffic, natigil ang mga tao sa kaabalahan sa buhay. But it doesn’t mean they are obedient to God. Natahimik sila, but not “before God.” Yung iba magulo pa rin ang isip, magulo pa rin ang puso. Di kasi sineseryoso ang salita at gawa ng Diyos.