Consider Jesus (Hebrews 3:1–6)

Everyday kasi, nahaharap tayo sa temptations na mananatili ba tayong faithful kay Cristo o babaling tayo sa ibang mga bagay, babalik sa dati nating buhay, magtitiwala sa mga bagay at mga tao sa mundong ito na para bang sila ang “saviors” natin. Ito ang temptation na kinakaharap ng mga Jewish Christians na malamang na primary readers ng Hebrews. Although hindi tayo sigurado kung sino talaga ang author nito, alam natin na ito ay salita ng Diyos na nagbibigay ng paalala (at warnings din) sa kanila at sa atin din.

The Supremacy of the Word (Heb. 1:1-3)

So when we talk about the Word, don’t just think of your Bible. Think of who is inside that book—Christ. Why is this important? Because many Christians, yes, they read their Bibles, they believe that the Bible is the Word of God, but when they read the Bible, they are just looking for moral principles, things to do, so that they can be a better husband, or wife, or student, or employee, or neighbor. Kung ganyan lang ang approach mo sa Bible, the Word cannot be an anchor for your soul.