The Gospel: Higher (John 4:19-26)

Dahil lumalalim (deeper) ang pagkilala natin sa awa ng Diyos sa ating mga makasalanan, tumataas (higher) ang pagtingin at pagsamba natin sa kanya. And for many of us, it will take some time para magkaroon tayo ng higher appreciation, adoration and affection for Jesus. Tulad ng babae sa kuwento sa John chapter 4.

The Gospel (John 3:34-36)

https://youtu.be/EPIvcsM9WI0 https://audiomack.com/song/derick-parfan/gospel-intropart1-mp3 Bagong Taon na. May mga bagong resolutions na naman. Ang iba tungkol sa diet, ang iba tungkol sa pera, ang iba tungkol sa pag-aaral, ang iba tungkol sa ministry. Ang iba ayaw na kasi di naman natutupad. Resolutions are actually good, kung gospel-centered, kung naka-rely tayo sa biyaya ng Diyos, kung ang goals... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: