Part 5 – The Cross and Criticism

Pito ang patay sa pagsabog ng Challenger space shuttle noong January 28, 1986. Seventy-five seconds pa lang ang nakakalipas pagkatapos ng takeoff. Anong nangyari? May mga piyesa na di nakayanan ang kundisyon sa itaas. Bumigay. Nagka-mechanical failure. Ayun, sumabog. Pero that’s not the whole story. Ayon sa New York Times, ang ugat na sanhi ng trahedyang ito... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: