Vision 2020: Making Disciples, Planting Churches

https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/vision-2020-making-disciples-planting-churches This church is only about the gospel of the Lord Jesus. Kaya, simula last September during our 30th anniversary, ang tema natin ay "Deeper into the Gospel, Wider in the World." What is this gospel? Yan ang mensahe ng "Lord's Supper" na ipinagdiwang natin kanina. Na ginawa ng Diyos para sa atin ang dapat... Continue Reading →

Family on Mission

Six years ago, nang magsimula ako bilang Leading Pastor ng Baliwag Bible Christian Church, ang isa sa mga nauna kong ginawa ay dalhin ang mga key leaders ng church sa isang three-day retreat. Bilang resulta noon, narinig natin na ang nais ng Diyos ay magkaisa tayo na pagtulung-tulungang tuparin ang isang misyon. Nakasaad ito sa... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: