On Church Discipline Part 2 (1 Cor. 5)

Ang pag-practice ng church discipline, bagamat hindi normal sa ibang mga churches, it is not abnormal. It is part of ordinary Christian life. Wag kang magtaka pag dinidisiplina ka. Kasi kapamilya ka. Magtaka ka kung hindi ka dinidisiplina at pinapabayaan ka lang sa kasalanan.

On Church Discipline Part 1 (1 Cor. 5)

We don’t decide for ourselves kung ano ang tama patungkol sa sex or any relationship. Hindi kung ano ang gusto natin, hindi kung ano ang socially and culturally acceptable…Ang standard at boundary natin ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. We don’t take church discipline and holiness seriously because we take our sins or that of others lightly.