The Gospel for Life: An Overview of the Letters of Paul

Ang prayer ko sa church namin at sa iba pang mga churches ay maging “gospel-centered church.” Yun bang magkaroon ng conviction ang bawat isa na ang gospel—the good news of salvation about Jesus—ay hindi lang para sa mga unbelievers, kundi para sa rin sa bawat isa sa atin. At ‘yan ang ng emphasis sa sermon series na ‘to na overview ng 13 letters ni apostol Pablo (so 13 sermons, one per letter). Makikita kasi natin sa mga sulat niya na saturated ito ng gospel, pati yung mga exhortations sa Christian life, naka-anchor pa rin sa gospel. So I entitled this series “The Gospel for Life.” Ang gospel kasi ay “for all of life.” Isa rin sa purpose ng ganitong series ng mga overview sermons ay para maka-assist sa pagbabasa n’yo ng Bibliya. Mas magiging tama kasi ang pagbabasa natin kung naka-ayon sa konteksto ng bawat sulat. At sanay tayo na “man-centered” ang lens ng pagbabasa natin. So, I hope and pray na mai-demonstrate ko sa inyo kung paano ang God-centered at gospel-centered na dapat na strategy natin sa pagbabasa ng kahit anong talata sa Bibliya.

Romans

1 Corinthians

2 Corinthians

Galatians

Ephesians

Philippians

Colossians

1 Thessalonians

2 Thessalonians

1 Timothy

2 Timothy

Titus

Philemon