Music in Service of the Word (Ang Kuwento ng Sidhimig)

Ako po si Robert Verdejo from Infinite Gospel Resound Church in Pasig, a worship leader and a songwriter of Sidhimig - isang worship team na ang misyon ay lumikha ng mga bagong papuring awit. Share ko lang kung paanong nagbago ang aming pananaw at ambisyon nang malaman namin ang kahalagahan ng gospel-centeredness sa buhay at sa ministry.

How Great is Our God (Tagalog Version)

https://www.youtube.com/watch?v=6g0s3eSGwFI DIYOS AY DAKILA VERSE 1: Ika’y isang hari Aming tinatangi Lahat ay magbunyi Lahat ay magpuri VERSE 2: Sa taglay mong ning-ning At kaliwanagan Dilim ay nagtago Dilim ay naglaho CHORUS: Diyos ay dakila Halina’t umawit sa kanya At makita ng lahat Na Diyos ay dakila VERSE 3: Namamalagi ka Sa lahat ng panahon... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: