The Gospel: Wider (John 4:27-42)

Anuman ang kalagayan mo ngayon, anuman ang problemang kinakaharap mo, anuman ang mga excuses na palagi mong sinasabi, don’t delay obedience in bringing this gospel wider into the world. We already have the gospel. That gospel alone is enough for the needs of the world.