Part 2 – A Tale of Two Kingdoms (Daniel 2)

Binigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan to be his kingdom representatives, or ambassadors kumbaga, dito sa mundong ito. But we tend to be passive and fearful. Pero hindi pwedeng wala tayong gagawin. Hindi tayo dapat mag-give in sa passivity and fear. So, where do we get the power and wisdom and courage to act para samantalahin ang anumang opportunities na ibinigay sa atin ng Diyos to make a difference sa society natin?

Part 1 – Non-Compromising Faithfulness (Daniel 1)

Nadidiscourage tayo—na nauuwi sa kumpromiso ng ating pananampalataya—kapag hindi natin nakikita o nakakalimutan natin ang ginagawa ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin at sa bansa natin. Kung ang approach natin sa story ni Daniel ay mali, we will miss this big theological point tungkol sa ginagawa ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng God-centered perspective sa pagbabasa ng story na ‘to.