Mahalaga bang gamitin ang mga titles na ‘elder’ at ‘deacon’?

Ang mga titles na ‘elder’ at ‘deacon’ ay hindi naman talaga ang pangunahing isyu sa ministry ng church, ngunit maraming magagandang dahilan kung bakit kailangan at dapat gamitin ng mga churches ang mga biblical titles na ‘to.