Ang pananampalataya ba kay Cristo ang tanging daan sa kaligtasan?

Pagdating sa relihiyon, sinasabi ng mga tao ngayon, “Lahat ng paniniwala ay patungo sa Diyos. Walang mali, walang nag-iisang tamang daan. Ang tamang paniwalaan ay kung ano ang angkop o kapaki-pakinabang para sa’yo.” Pero ‘yan ba ang sinasabi ng Bibliya?