Run, Jonah, Run

Ang kuwento ni Jonah ay hindi tungkol kay Jonah, hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos at sa kanyang ipapadalang Tagapagligtas na kailangan ni Jonah at nating lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Bawat kuwento sa Bibliya patungo sa kanya, tungkol sa kanya, siya ang Bida. Sabi niya sa Matthew 12:40-41, “Kung paanong nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, ganoon din naman ang mangyayari sa akin na Anak ng Tao. Tatlong araw at tatlong gabi rin ako sa ilalim ng lupa…Narito ang higit pa kay Jonas.” Jesus is greater than Jonah.

https://www.audiomack.com/playlist/derick-parfan/jonah

Jonah 1

Jonah 2

Jonah 3

Jonah 4

 

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.