GraceComm

A GraceCommunity is God’s family, being formed by God’s Story, and participating in God’s mission.

gracecommAng GraceCommunity o GraceComm ay isang pamilya ng Diyos (community) na nabuo at binubuo ng Kuwento ng Diyos (gospel) at sama-samang nakikibahagi sa misyon ng Diyos (mission):

 • Isang pamilya (FAMILY)
 • na binubuo ng mga anak ng Diyos na tinawag para sambahin siya (WORSHIPPERS)
 • at ipamuhay ang misyon ng Diyos (MISSIONARIES) sa lugar (barangay at bayan) na kinabibilangan nila at sa iba pang mga lugar (ibang bayan at ibang lahi sa Pilipinas man o sa ibang bansa)
 • sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagpapalang hatid ng Diyos sa ibang tao (SERVANTS)
 • at pagpapahayag ng mabuting balita (gospel) sa mga kapatid kay Cristo at sa iba pang di pa lubos na nakakakilala sa kanya (LEARNERS).

Ang GraceComm ay hindi:

 • Bible study group – hindi sa pag-aaral ng Bibliya ang focus, kundi sa pagsasabuhay nito.
 • Small group – ito ay maituturing na isang church, ayon sa biblikal na kahulugan nito.
 • Social gathering – ito ay pamumuhay bilang isang pamilya.
 • Lingguhang pagtitipon – ito ay araw-araw na pamumuhay bilang isang church.
 • Simbahan – hindi nakadepende sa lugar na pinagtitipunan kundi sa mga taong kabilang ito.

Paano mabubuo ang Gracecomm?

 1. Magsimulang manalangin para sa isang pamilya sa isang barangay na wala pang GraceComm. Ipanalangin din ang buong barangay (prayer walk) at ang pamahalaan nito.
 2. Pagkuwentuhan ang The 12-Week Story of God (SOG) sa pamilyang iyon at bautismuhan sila.
 3. Sanayin silang ikuwento din ito sa iba sa pamamagitan ng tatlong linggong Training for Trainers (T4T).
 4. Pagkuwentuhan ang The 12-Week Story of God (SOG) kasama ang mga bagong trainers sa dalawa o tatlong pamilya pa. Bautismuhan sila at sanaying magkuwento din sa iba sa pamamagitan ng tatlong linggong Training for Trainers (T4T).
 5. Maaari nang pagsama-samahin ang mga pamilya at buuin ang GraceComm gamit ang The Church in God’s Story (12 weeks in Acts).
 6. Maaaring ipagpatuloy ang kuwentuhan ng Story of God gamit ang The Story of God (Whole Set).

 

Kung meron kayong mga katanungan tungkol dito, at kung kailangan n’yo pa ng mga additional resources, gamitin ang contact form sa ibaba:

1 Comment

 1. Grace to you Pastor. Your ministry is very much appreciated! Salamat sa patuloy na pagbibigay kapurihan sa Diyos. Napakalaking tulong po ng mga resources na ibinabahagi niyo. One thing po, nadownload ko na po yung resources of story of God, pero hanggang ruth lang po andito, can I ask for a copy of the continuation of it din po? Thank you po pastor! Will continue to pray for you and your ministry!

  Like

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.