The Story of God Visual Guide (Tagalog)

Magagamit ang mga visuals na ito bilang companion sa manual ng The Story of God (Basic Set). Pwedeng gamitin ito sa evangelism at basic discipleship.

Hook Stories (choose one)

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Videos here.

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11 (videos)

Week 12

Credits: Bible illustrations are from Sweet Publishing. Videos are from The Hope Project.