Beyond Yolanda: A God-Centered Response to Calamity

Hawak niya ang lahat mula pa sa simula hanggang ngayon. Sa kanya nakasalalay ang buhay natin. Isang bagay na dapat nating marealize ngayon ay anumang oras, maaari tayong bawian ng buhay. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin hawak ang buhay natin. Life is short. Don’t waste it. Live for the one who created you, rescued you, and is sustaining you. There is a God who is beyond Yolanda and all the calamities we or others around us may face. The worst tragedy is turning a deaf ear to this God who is speaking so loudly in times like this. Brothers and sisters, are you listening?