The Wisdom of God (1 Cor. 2:6-16)

Ang pinakamahalagang tanong na dapat mong tanungin sa bawat desisyon ay hindi: Mas kikita kaya ako nang malaki? Mas makikilala kaya ako ng mga tao? Mas dadami kaya ang miyembro ng church? Mas magugustuhan kaya ito ng mga tao? Mas magiging kumportable kaya ito sa akin? Hindi 'yan, dapat ganito: Ang gagawin ko kaya ay magpapakita na ang tiwala ko ay nasa Diyos?

Advertisements

Wisdom in Family Life

The wealth of teaching in a significant portion of the book of Proverbs testifies to the importance of the family in God’s purpose for human beings. Whether one person lives wisely or foolishly is largely determined by the well-being of his or her family and the quality of relationships they enjoy. This includes the relationship... Continue Reading →

God is Infinitely Wise, We are Not

We make decisions everyday. Some of it are major decisions. Last Sunday, you have decided to confirm God's calling for me to be a pastor of this church. A few weeks before that, I have decided to accept the challenge of the leaders of this church to serve as your pastor. The elders of this... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: