Failure of Worship (Mal. 1:6-14)

Totoong kapag ikaw ay depressed at sa tingin mo sa laki ng mga kasalanan mo ay hopeless ka na, hearing the unfailing love of God for you brings comfort. Pero sa mga taong nagiging comfortable o complacent sa kanilang mga kasalanan at malamig na puso para sa Diyos, the unfailing love of God gives a... Continue Reading →

Pag-ibig ba ang hanap mo?

Only God's love is unfailing. Ang pagmamahal na hinahanap natin, sa kanya lang natin matatagpuan. Sa kanya lang, hindi sa tatay at nanay mo, hindi sa boyfriend o sa girlfriend mo, hindi sa asawa mo, hindi sa involvement mo sa church, hindi sa mga ginagawa mo sa school o sa trabaho, hindi sa sexual fantasies, hindi sa porn. Ang... Continue Reading →

God’s Electing Love (Mal. 1:1-5)

Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Pero kung tinitingnan n'yo ang mga magagandang nangyayari sa buhay n'yo (halimbawa?), maaaring sabihin n'yo sa sarili n'yo, "Aba, pinagpapala ako ng Diyos. Siguro magaganda ang mga nagagawa ko. Natutuwa siya sa akin kasi ako ay isang mabait, mabuti, at masipag na Cristiano. Napakabuti talaga... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: