The Righteous Shall Live by Faith (Hab. 2:1-5)

Merong panahong itinakda ang Diyos sa lahat ng bagay sa plano niya sa kasaysayan. Don't expect immediate fulfillment. Kaya naman gawin ng Diyos na isang salita niya lang, isang iglap niya lang mangyayari na, hihinto na ang sufferings natin, mawawala na ang coronavirus. Pero meron siya reason - known only to him - bakit di niya ginagawa o agad ginagawa.

Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials (Highlights)

During these times, almost all people are undergoing similar trials due to the coronavirus pandemic. May you find the following highlights from Dave Furman’s book Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials helpful. “God is doing more in our suffering than we can see with our eyes. None of us enjoys adversity. We want... Continue Reading →

Part 1 – Perfect Words of Grace (1:1-2; 5:12-14)

Sunud-sunod man ang mga paghihirap na maranasan mo, sunud-sunod din ang biyaya ng Diyos para sa 'yo. Matambakan ka man ng maraming problema sa buhay, tambak din ang pangako ng Diyos na maaari mong panghawakan. When life is hard, and it is, his grace is enough and will always be enough for you.

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: