Part 11 – Good Words for Bad People (3:8-17)

Dapat tayong magpatuloy sa pagsasalita nang mabuti kahit na masasama ang sinasabi ng ibang tao sa atin o tungkol sa atin. Imposible ito sa atin kasi hindi ito natural sa atin. Ang natural sa atin ay gantihan ng masama ang masama. So, our hearts must be trained, must be led, must be transformed.