The Gospel: Deeper (John 4:1-18)

https://youtu.be/Bx5kK8t1_4I https://audiomack.com/song/derick-parfan/the-gospel-deeper-john-41-18 Ang dahilan kung bakit ikinuwento ko ang nakasulat dito sa John chapter 4 at ipinaulit sa inyo ay para masanay tayo na ikuwento rin ito sa iba. God will open up opportunities for us to share his story. Like Wednesday night, nasa hospital ang father ni Mina, nastroke, di makatayo, di makapagsalita. Nasa... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: