Grace to You (1 Cor. 1:1-9)

Maraming issues tayo sa church at sa Christian life, pero isa lang ang pangunahing root problem. It is our lack of confidence, our unbelief, sa biyaya ng Panginoon in the gospel of the Lord Jesus.