Losing Big for Something Bigger (1 Cor. 9:19-27)

We must be willing to lose something big in order to win something bigger. Meron siyang binanggit sa 1 Cor. 9:19-27 na dalawang malaking bagay na handa siyang mawala sa kanya para makamtan niya ang dalawang bagay na higit na mas mahalaga.

Part 14 – David and His Census

Iba't iba ang kuwento ng buhay ng bawat isa sa atin. Bawat isang tao, ibang kuwento. Ibang karanasan sa pamilya, ibang karanasan sa buhay, ibang pakikibaka sa kahirapan, ibang pakikipaglaban sa kasalanan. Pero kung Cristiano ka, we share the same basic and great Story. ┬áDahil sa kuwentong ito, ang Diyos and Bida. https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/part-14-david-and-his-census Listen on... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: