Paano tayo dapat mag-decide kung ano ang kabilang o hindi sa isang Christian worship service?

Ipinapakita ng Bible na sa ating corporate worship, kailangang gawin lamang ng mga Kristiyano ang mga bagay na malinaw na ipinapagawa ng Diyos sa atin, sa pamamagitan man ito ng direktang utos o implikasyon ng isang prinsipyo sa Bibliya.