Bakit Ka nga ba Nilikha ng Diyos? (by John Piper)

Ang buhay natin ay dapat maging telescope para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nilikha tayo para makita ang kanyang kaluwalhatian, mamangha sa kanyang kaluwalhatian, at mamuhay para tulungan ang iba na makita at maranasan siya—kung sino at kung ano siya talaga.