Church Matters: Usapang tungkol sa Church para sa Church

Available na ang first four episodes ng Church Matters podcast. Bawat episode nito ay pagtalakay sa mga mahahalagang issues na dapat pag-usapan ng mga pastors at mga church leaders para mapangunahan at matulungan ang churches natin na maging biblically healthy.