The Righteous Shall Live by Faith (Hab. 2:1-5)

Merong panahong itinakda ang Diyos sa lahat ng bagay sa plano niya sa kasaysayan. Don't expect immediate fulfillment. Kaya naman gawin ng Diyos na isang salita niya lang, isang iglap niya lang mangyayari na, hihinto na ang sufferings natin, mawawala na ang coronavirus. Pero meron siya reason - known only to him - bakit di niya ginagawa o agad ginagawa.

Rebuilding and Opposition…Again (Nehemiah 3-4)

As we trust God, we obey. Anuman ang sabihin ng iba, anuman ang gawin laban sa atin, susunod tayo sa Diyos. And we do it with vigilance...we face the dangers. Discipleship is risky. Dapat alerto tayo 24 oras. It might cost us our lives, but our lives will not be wasted. Sulit, hindi sayang.

It is Finished! (Ezra 5-6)

We don't really have any reason to stop doing his work. Hindi pwedeng saka na, hindi pwedeng mamaya na. Dapat ngayon na. Bakit? Because grace is available to us. Joy is waiting for us at the end. When we do his work to the end, we get the joy, God gets the glory. Forever.

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: