The Gospel and Personal Conflicts (1 Cor. 6:1-11)

Admittedly, we don't handle conflicts very well. Maybe because yung culture natin ay shame-based. Pero mas malamang na explanation or reason ay dahil sa pride at self-centeredness, at pati na rin yung failure natin to apply the gospel to our prideful hearts in fixing our relational problems.

Navigating Conflicts with Grace

Being passionate for the gospel doesn't mean conflict-free. Nakita na natin 'yan sa series sa 1 Peter. Pero doon, outside the church ang problema. Pero mas mahirap kung inside the church ang magiging problema. How have you responded sa panahon na may naging ka-conflict ka? Meron din bang bitterness, anger, defensiveness, self-justification? But how must we really respond? Paul's exhortation sa Romans 15:1-7 about how the strong in faith should relate to those weak in faith will be especially helpful for us.

Ayos na ang Lahat (Col. 1:21-23)

Jesus is the gospel. Wala nang mas maganda pa kaysa rito. Wala nang kailangan tayong marinig araw-araw maliban dito. Hindi mo na pwedeng sabihing, "Kung magkakaroon lang sana ako nito, kung mangyayari lang sana ito, magiging ayos na ang buhay ko." Masasabi mo na, "Dahil nasa akin na si Cristo, ayos na ang buhay ko, kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao."

Part 8 – The Peacemaking Church

Ayon sa Isaias 55:10-11, ang Salita ng Dios ay parang ulan na dumidilig sa lupa na siyang nakapagpapalago sa halaman. Ang Salita ng Dios ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Isinasakatuparan nito ang ninanais niya at kung ano ang layunin niya sa buhay natin at sa church natin. Nakikita at nararamdaman nating totoo iyan sa mga... Continue Reading →

Part 3 – Exposing Idols

Inilaan natin ang nakaraang dalawang linggo para ilatag ang matibay na pundasyon para sa biblical peacemaking. Binigyan natin ng diin na ang foundation na ito ay ang gospel o ang magandang balita ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus - ng kanyang ginawa sa krus - para maibalik tayo sa magandang relasyon sa Diyos.... Continue Reading →

Part 2 – Attractive Peace

As expected, kung conflicts nga naman ang pinag-uusapan, marami nang reactions, questions, objections. Pero siyempre wala pa tayong time para pag-usapan lahat ng tungkol sa resolving conflicts. Darating tayo dyan. Pero last week at ngayon din, we’re still laying the ground for peacemaking. Hindi naman kasi ito primarily tungkol sa kung ano ang dapat nating... Continue Reading →

Part 1 – The Gospel of Peace

Kahit saan ka pumunta may conflicts. Conflicts - whether big-time or small-time - are everywhere. Nakatira tayo sa mundo na puno ng mga taong makasalanan at makasarili, kaya merong mga di-pagkakasundo, alitan at awayan. Ang Pilipinas at China may territorial dispute. May mga armed conflicts sa pagitan ng mga bansang Muslim Arabs at ng Israel.... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: