The Peacemaker’s Pledge

Sa Sunday na ang last part ng sermon series na The Peacemaker: Bringing the Gospel in Personal Conflict. Are you ready to take "The Peacemaker's Pledge"? Dahil naranasan natin ang pakikipagkasundo (reconciliation) sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo, naniniwala tayo na ang pagkakatawag sa atin ng Diyos ay tumugon sa mga di-pagkakasundo... Continue Reading →

Part 5 – The Cross and Criticism

Pito ang patay sa pagsabog ng Challenger space shuttle noong January 28, 1986. Seventy-five seconds pa lang ang nakakalipas pagkatapos ng takeoff. Anong nangyari? May mga piyesa na di nakayanan ang kundisyon sa itaas. Bumigay. Nagka-mechanical failure. Ayun, sumabog. Pero that’s not the whole story. Ayon sa New York Times, ang ugat na sanhi ng trahedyang ito... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: