Part 11 – Pag-alala sa Pagliligtas ng Diyos (Ex. 12:1-13:16)

Mahalagang maunawaan ang gospel. Kung ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan—at sa buhay natin—mahalagang palaging marinig, mahalagang palaging alalahanin, mahalagang balik-balikan, mahalagang tiyakin natin na hindi natin ‘to makakalimutan. Meron kasi tayong sakit na tinatawag na “gospel amnesia.”

Ang Ika-Limang Utos

Our parents are responsible to God sa mga pagkukulang at mga kasalanan nila sa atin. But we don’t put yung blame sa kanila sa mga sinful responses naman natin o i-excuse o i-justify ang paglabag natin sa ika-5 utos. We are responsible for our own sinful actions. So, the primary problem why we find it so hard to obey the fifth is not because of our parents. But because of the hardness of our hearts.

Ama, Ina, Anak (Col. 3:18-21)

Maraming iba’t ibang problema ang iba’t ibang pamilya ngayon. Minsan akala natin kahirapan ang problema, o ang OFW phenomenon, o ang secular influence sa mga kabataan tulad ng media, o ang laganap na sexual immorality. Pero ang totoong problema ay ito: Wala kasi si Jesus sa sentro ng pamilya.