Part 51: Guilty or Not Guilty? (Luke 22:66-23:16)

Malapit na malapit na ang Pasko. Marami na namang mga inaabangang pagtitipon. Para makita ang mga kamag-anak. Para magkasiyahan. Para magpamigay at tumanggap ng mga regalo. Pero maraming Filipino, they are missing something. Or, they are missing Someone. Kulang ang selebrasyon kasi si Jesus ay palamuti lang, nasa sideline lang, wala sa sentro. Kahit na... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: