Usapang Trabaho (Col. 3:22-4:1)

Malaking bahagi ng buhay natin ang pagtatrabaho. Bata pa lang tayo tinuturuan na tayong magtrabaho sa bahay. O kahit magtinda-tinda lang ng ice candy, trabaho na iyon. O kapag tumatao ako sa tindahan/bakery namin, trabaho din iyon. O kahit nung nag-aral ako - mula elementary, highschool, college at seminary, trabaho din iyon, kasi ibang klaseng... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: