Part 6 – The King Who Rescues (Daniel 6)

Kung Christian teacher ka, tapos usual na sistema ang pandaraya. O Christian government employee ka, usual ang paglalagay o suhol. O nag-iisang Christian ka sa workplace, o sa mga kabarkada mo, kung ano ang worldliness nila ganun ka na rin ba? Nakanino ang tiwala mo? Kaninong salita ang mas mahalaga sa ‘yo? Sino ang pinaniniwalaan mong makapagliligtas sa ‘yo? Crucial questions na matutulungan tayo ng Daniel chapter 6 na masagot.