Kung Iniisip Mong Umalis sa isang Church…

Translated from the original 9Marks article, “If You’re Thinking about Leaving A Church…” Hango ito sa page 57 ng What Is A Healthy Church? na isinulat ni Mark Dever.