Part 4 – Ang Tunay na Lalaki

Merong baluktot na definition ang tunay na lalaki sa society natin ngayon. Just look at the movies or advertisements. Ang lalaki dapat daw work-driven o performance-driven. We celebrate men of greatness and achievements kahit na napabayaan ang relasyon sa pamilya. Machismo din ang culture natin. Ang profile ng isang lalaki, malaki ang katawan, lumalaban (nakikipag-away, violent, look at the action movies). Sex-driven din ang culture natin. Tunay kang lalaki, you crossed childhood into manhood kapag hindi ka na virgin, kahit wala pang asawa. Mas maraming nakarelasyong babae, mas tunay kang lalaki.

Pero yan ba ang itinuturo ng Bibliya?