Why the Son of God Became Man (Heb. 2:14-18)

Ano ba talaga ang pinaka-kailangan natin? At sino ang makapagbibigay ng kailangan natin? Yan ang mensahe ng pasko, yung purpose ng incarnation.