The Wisdom of God (1 Cor. 2:6-16)

Ang pinakamahalagang tanong na dapat mong tanungin sa bawat desisyon ay hindi: Mas kikita kaya ako nang malaki? Mas makikilala kaya ako ng mga tao? Mas dadami kaya ang miyembro ng church? Mas magugustuhan kaya ito ng mga tao? Mas magiging kumportable kaya ito sa akin? Hindi 'yan, dapat ganito: Ang gagawin ko kaya ay magpapakita na ang tiwala ko ay nasa Diyos?

Sola Gratia Part 3 – Grace to the End

I ended last week's sermon with Philippians 1:6,¬†"And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Ang ibig sabihin ng sola gratia ay ito: lahat-lahat sa kaligtasang tinanggap natin ay dahil laman sa biyaya ng Diyos. Salvation past.... Continue Reading →

Part 2: How to Fight

This sermon shows biblical strategies for fighting sin. It also exposes our common yet unbiblical approaches in dealing with sin in our lives. http://www.audiomack.com/song/derick-parfan/how-to-fight Introduction¬† | ¬†Part 1 Desire to Overcome Sin Meron akong kaibigang nakausap kamakailan lang. Committed Christian siya. Aktibo sa ministry. Nagtuturo ng Salita ng Diyos. Pero malalim ang struggle niya sa... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: