“As the Waters Cover the Sea” (Hab. 2:6-14)

Itong time of suffering during this pandemic ay ginagamit ng Diyos to spread the gospel to all nations, to awaken sinners to the glory of God, and to call them to repentance and faith in Jesus. Let us join God in what he is doing among the nations.

The Righteous Shall Live by Faith (Hab. 2:1-5)

Merong panahong itinakda ang Diyos sa lahat ng bagay sa plano niya sa kasaysayan. Don’t expect immediate fulfillment. Kaya naman gawin ng Diyos na isang salita niya lang, isang iglap niya lang mangyayari na, hihinto na ang sufferings natin, mawawala na ang coronavirus. Pero meron siya reason – known only to him – bakit di niya ginagawa o agad ginagawa.