Biblikal na Paglago at Pagdidisciple (by Mark Dever)

Ang isang mahalagang tanda ng isang healthy church ay ang laganap na pagmamalasakit sa paglago ng church ayon sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin nito ay lumalagong mga miyembro, hindi lang dumadami ang bilang.