Soli Deo Gloria Part 3 – All Nations for God’s Glory

Gospel Ambition: Deeper+Wider. Yan ang theme ng iDisciple Youth Leadership Camp na dadaluhan ng 30 youth natin sa Dec. 26-29 sa Baguio. I will also give one plenary message. Pray for us na itong mga kabataan natin ay mdfagkaroon ng mas mataas na ambition na nakasentro sa gospel, hindi sa pag-aaral, hindi sa relasyon, hindi... Continue Reading →

Vision 2020: Making Disciples, Planting Churches

https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/vision-2020-making-disciples-planting-churches This church is only about the gospel of the Lord Jesus. Kaya, simula last September during our 30th anniversary, ang tema natin ay "Deeper into the Gospel, Wider in the World." What is this gospel? Yan ang mensahe ng "Lord's Supper" na ipinagdiwang natin kanina. Na ginawa ng Diyos para sa atin ang dapat... Continue Reading →

Participating in God’s MISSION

Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa "mission." Kapag naririnig natin ang salitang ito, ang pumapasok siguro sa isip natin ay ang pagpunta ni James sa Thailand, o ang pagmimisyon sa Mindanao, o ang pagpunta sa mga mahihirap o mga nasalanta ng bagyo, o ang pagpapakain sa mga nagugutom. Matatawag nga nating misyon ang mga... Continue Reading →

EveryJuan…A Disciple-Maker

Noong birthday ko, kumain kami sa Yakimix. Buffet. Eat all you can. Grabe sa dami ang pagkain. Masasarap pa. May Japanese. May Chinese. May Korean. May Filipino. Di ko naman matitikman lahat. Pipili lang ako ng gusto ko. Karaniwan, ganito ang mindset ng maraming Pilipino pagdating sa Christianity. Kung nagustuhan ang napakinggan, isasabuhay. Kung ayaw... Continue Reading →

EveryJuan…A Missionary

Natural sa ating lahat - tagasunod man ni Jesus o hindi - na gagawin nating lahat ang dapat gawin para matiyak na magiging kumportable, secured, at prosperous ang buhay natin at ng ating pamilya. Yes, we serve our family, tulad ng napag-aralan natin last week. Pero kung ang isang tagasunod ni Jesus ay siyang "sumusunod... Continue Reading →

A Disciple is a Disciple-Maker

Sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus, binabago niya ang ating mga isipan, mga hangarin, mga relasyon at mga pangarap sa buhay. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon para ibahagi din ito sa iba at sanayin sila sa pagsunod sa kanya: "Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga" (Jn 15:16). Kung ano ang natutunan natin ay... Continue Reading →

Following Jesus the Lord of All

Two weeks ago, we started a new sermon series (year long!) in our church entitled "Following Jesus the Lord of All." Its goal is to obey Jesus' Great┬áCommission of making disciples of all nations. Before he ascended into heaven, the risen Christ said: All authority in heaven and on earth has been given to me.... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: