“Sukdulang Biyaya” Gospel Reload

Salamat, Paul Armesin, sa gospel reload ng “Sukdulang Biyaya.” Let us pray na marami pang mga Filipino composers at musicians ang mag-produce ng mga doctrinally sound at gospel-centered na mga worship songs.