Enduring Anything for the Gospel (1 Cor. 9:1-18)

Prayer ko na maging nangingibabaw na hangarin na ng puso natin ay hindi yung sarili nating karapatan, o kalayaan, o sariling pangarap, o sariling kagustuhan – kundi yung mas malaya at mas malawak na maipangaral ang mabuting balita ni Cristo.