Gospel Shaped Pastor: A Conference for Younger Pastors (May 4-5, 2018)

We measure success in our pastoral ministry na para bang ang disenyo ng Diyos sa church ay katulad lang din ng sistema sa mundong ito. We feel successful kapag mas marami ang attendance 'pag Sunday, 'pag mas maganda ang church facilities, 'pag mas malaki ang budget, 'pag mas attractive ang mga programs. Kapag nakatali ang... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: