Fight Clubs: A Primer

Nais ng Diyos sa bawat isang tagasunod ni Jesus ang magtagumpay laban sa kasalanan at patuloy na lumago sa pananampalataya at pagkakatulad kay Jesus. Isa sa pinakamabisang paraang ginagamit niya para dito ay ang pakikipag-isa natin sa ilang mga kapatid natin kay Cristo para sa labang ito. Kailangan natin ang bawat isa sa labang ito.... Continue Reading →

Fight Clubs: An Introduction

Beginning this Sunday (March 16) I'm planning to take a four-week break from our church's current sermon series (The Story of Jesus) to give way to a short series entitled Fight Clubs. In more than five years of serving as pastor of our church, I have seen how Christians struggle in many areas of their life.... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: