Enduring Anything for the Gospel (1 Cor. 9:1-18)

Prayer ko na maging nangingibabaw na hangarin na ng puso natin ay hindi yung sarili nating karapatan, o kalayaan, o sariling pangarap, o sariling kagustuhan - kundi yung mas malaya at mas malawak na maipangaral ang mabuting balita ni Cristo.

Ang Sampung Utos (Intro)

Both legalism and antinomianism spring from a failure to understand the nature of the law and its function sa Christian life. Kung "low" ang view natin ng "law", we will not grow deeper into the gospel. Pero kung we will recover a high view of the law, masasabi nating: "Dahil kay Jesus, love ako ni Lord, accepted na niya ako. Dahil diyan, masaya ang puso ko sa pagsunod sa mga utos niya."

True Freedom

It is quite astonishing that when Jesus spoke about true freedom, he said it in the context of his own submission to the Father: "So Jesus said to them, “When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority,... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: